VARFÖR TIPPELIGAN?

Du gillar att tävla. Du gillar att tippa. Du gillar roliga sidotävlingar. Du gillar att tjata i gästboken. Du gillar fotboll, företrädesvis engelsk sådan. Du är helt enkelt en gillare.

KONTAKTA OSS

PREMIER LEAGUE

Match Resultat
Pluto - jorgen 11 - 11
Midway - Taljenarn 11 - 9
YNWA - Heathergem 11 - 11
Qy - Zarres maiden 11 - 9
Henke Larsson - Ulfie 11 - 11
Tjompas - Prosten 11 - 9
Nicke71 - Tote 10 - 10
Cam Neely - Spurs 11 - 12
Match Resultat
Heathergem - Qy 7 - 9
Spurs - Tote 6 - 7
Taljenarn - YNWA 5 - 9
Cam Neely - Pluto 8 - 9
Ulfie - Tjompas 7 - 8
Prosten - Nicke71 7 - 9
Zarres maiden - Henke Larsson 7 - 9
jorgen - Midway 7 - 7
Match Resultat
YNWA - jorgen 9 - 9
Tote - Prosten 9 - 9
Nicke71 - Ulfie 8 - 9
Tjompas - Zarres maiden 8 - 8
Qy - Taljenarn 9 - 10
Midway - Cam Neely 10 - 9
Pluto - Spurs 8 - 9
Henke Larsson - Heathergem 10 - 8
Match Resultat
Heathergem - Tjompas 7 - 7
Taljenarn - Henke Larsson 4 - 4
jorgen - Qy 5 - 8
Ulfie - Tote 4 - 6
Cam Neely - YNWA 7 - 6
Pluto - Midway 5 - 5
Zarres maiden - Nicke71 7 - 6
Spurs - Prosten 6 - 8
Match Resultat
Qy - Cam Neely 10 - 9
Prosten - Ulfie 9 - 6
Tote - Zarres maiden 10 - 10
Nicke71 - Heathergem 10 - 9
Henke Larsson - jorgen 11 - 10
YNWA - Pluto 8 - 10
Midway - Spurs 9 - 10
Tjompas - Taljenarn 9 - 11
Match Resultat
Midway - YNWA 4 - 5
jorgen - Tjompas 5 - 5
Taljenarn - Nicke71 4 - 4
Spurs - Ulfie 4 - 5
Pluto - Qy 6 - 5
Cam Neely - Henke Larsson 4 - 5
Heathergem - Tote 6 - 2
Zarres maiden - Prosten 5 - 3
Match Resultat
Tjompas - Cam Neely 10 - 10
Ulfie - Zarres maiden 10 - 9
Prosten - Heathergem 9 - 11
Nicke71 - jorgen 9 - 10
Henke Larsson - Pluto 9 - 11
Qy - Midway 10 - 10
YNWA - Spurs 8 - 8
Tote - Taljenarn 11 - 10
Match Resultat
YNWA - Qy 11 - 10
Cam Neely - Nicke71 11 - 9
Pluto - Tjompas 10 - 9
Heathergem - Ulfie 9 - 9
Taljenarn - Prosten 7 - 7
jorgen - Tote 9 - 7
Spurs - Zarres maiden 9 - 9
Midway - Henke Larsson 8 - 9
Match Resultat
Nicke71 - Pluto 7 - 7
Zarres maiden - Heathergem 6 - 5
Ulfie - Taljenarn 6 - 7
Tote - Cam Neely 7 - 6
Tjompas - Midway 6 - 7
Henke Larsson - YNWA 7 - 6
Qy - Spurs 6 - 7
Prosten - jorgen 6 - 5
Match Resultat
YNWA - Tjompas
Qy - Henke Larsson
Spurs - Heathergem
jorgen - Ulfie
Midway - Nicke71
Pluto - Tote
Cam Neely - Prosten
Taljenarn - Zarres maiden
Match Resultat
Tote - Midway
Heathergem - Taljenarn
Zarres maiden - jorgen
Prosten - Pluto
Nicke71 - YNWA
Tjompas - Qy
Henke Larsson - Spurs
Ulfie - Cam Neely
Match Resultat
Pluto - Ulfie
Spurs - Taljenarn
jorgen - Heathergem
Henke Larsson - Tjompas
Midway - Prosten
Qy - Nicke71
Cam Neely - Zarres maiden
YNWA - Tote
Match Resultat
Prosten - YNWA
Taljenarn - jorgen
Heathergem - Cam Neely
Ulfie - Midway
Tote - Qy
Nicke71 - Henke Larsson
Tjompas - Spurs
Zarres maiden - Pluto
Match Resultat
Pluto - Heathergem
Tjompas - Nicke71
Spurs - jorgen
Henke Larsson - Tote
Qy - Prosten
Midway - Zarres maiden
Cam Neely - Taljenarn
YNWA - Ulfie
Match Resultat
jorgen - Cam Neely
Nicke71 - Spurs
Tote - Tjompas
Prosten - Henke Larsson
Ulfie - Qy
Zarres maiden - YNWA
Heathergem - Midway
Taljenarn - Pluto