VARFÖR TIPPELIGAN?

Du gillar att tävla. Du gillar att tippa. Du gillar roliga sidotävlingar. Du gillar att tjata i gästboken. Du gillar fotboll, företrädesvis engelsk sådan. Du är helt enkelt en gillare.

KONTAKTA OSS

PREMIER LEAGUE

Match Resultat
goranh - Henke Larsson 7 - 6
snickarn - Tote 7 - 6
Raffe - Prosten 7 - 7
Cam Neely - Pluto 7 - 8
Qy - Zarres maiden 7 - 7
Stolpe ut - jorgen 8 - 7
Grimsby Exiles - Midway 7 - 7
Heathergem - Tjompas 7 - 7
Match Resultat
Prosten - Cam Neely 9 - 9
Tjompas - Midway 10 - 9
Tote - Raffe 8 - 9
Heathergem - goranh 8 - 9
Zarres maiden - Stolpe ut 9 - 8
jorgen - Grimsby Exiles 9 - 9
Pluto - Qy 7 - 4
Henke Larsson - snickarn 8 - 9
Match Resultat
Raffe - Henke Larsson 10 - 10
Midway - jorgen 10 - 10
Grimsby Exiles - Zarres maiden 9 - 8
Stolpe ut - Pluto 9 - 10
Cam Neely - Tote 10 - 11
snickarn - Heathergem 9 - 8
goranh - Tjompas 10 - 9
Qy - Prosten 9 - 9
Match Resultat
Prosten - Stolpe ut 7 - 8
Tote - Qy 7 - 8
Henke Larsson - Cam Neely 8 - 8
Zarres maiden - Midway 9 - 8
Heathergem - Raffe 8 - 6
goranh - snickarn 8 - 9
Pluto - Grimsby Exiles 8 - 7
Tjompas - jorgen 9 - 8
Match Resultat
Cam Neely - Heathergem 9 - 11
jorgen - Zarres maiden 11 - 12
Midway - Pluto 10 - 10
Grimsby Exiles - Prosten 10 - 10
Qy - Henke Larsson 12 - 11
Raffe - goranh 9 - 12
snickarn - Tjompas 11 - 10
Stolpe ut - Tote 9 - 8
Match Resultat
snickarn - Raffe 8 - 8
Henke Larsson - Stolpe ut 8 - 7
Tote - Grimsby Exiles 9 - 9
Tjompas - Zarres maiden 7 - 8
goranh - Cam Neely 8 - 9
Heathergem - Qy 7 - 7
Prosten - Midway 8 - 7
Pluto - jorgen 7 - 9
Match Resultat
Stolpe ut - Heathergem 9 - 9
Zarres maiden - Pluto 6 - 8
jorgen - Prosten 8 - 8
Grimsby Exiles - Henke Larsson 7 - 9
Qy - goranh 8 - 9
Cam Neely - snickarn 10 - 9
Raffe - Tjompas 8 - 9
Midway - Tote 9 - 10
Match Resultat
Raffe - Cam Neely
Heathergem - Grimsby Exiles
goranh - Stolpe ut
Prosten - Zarres maiden
Tote - jorgen
Henke Larsson - Midway
Tjompas - Pluto
snickarn - Qy
Match Resultat
Grimsby Exiles - goranh
Pluto - Prosten
Zarres maiden - Tote
Midway - Heathergem
Stolpe ut - snickarn
Qy - Raffe
Cam Neely - Tjompas
jorgen - Henke Larsson
Match Resultat
Raffe - Stolpe ut
Cam Neely - Qy
Tjompas - Prosten
Henke Larsson - Zarres maiden
snickarn - Grimsby Exiles
goranh - Midway
Heathergem - jorgen
Tote - Pluto
Match Resultat
Midway - snickarn
Prosten - Tote
Pluto - Henke Larsson
jorgen - goranh
Grimsby Exiles - Raffe
Stolpe ut - Cam Neely
Qy - Tjompas
Zarres maiden - Heathergem
Match Resultat
goranh - Zarres maiden
Tjompas - Tote
Henke Larsson - Prosten
Qy - Stolpe ut
snickarn - jorgen
Cam Neely - Grimsby Exiles
Heathergem - Pluto
Raffe - Midway
Match Resultat
jorgen - Raffe
Tote - Henke Larsson
Prosten - Heathergem
Zarres maiden - snickarn
Midway - Cam Neely
Grimsby Exiles - Qy
Stolpe ut - Tjompas
Pluto - goranh
Match Resultat
goranh - Prosten
Stolpe ut - Grimsby Exiles
Tjompas - Henke Larsson
Qy - Midway
Cam Neely - jorgen
snickarn - Pluto
Heathergem - Tote
Raffe - Zarres maiden
Match Resultat
Henke Larsson - Heathergem
Grimsby Exiles - Tjompas
Midway - Stolpe ut
jorgen - Qy
Zarres maiden - Cam Neely
Pluto - Raffe
Prosten - snickarn
Tote - goranh