VARFÖR TIPPELIGAN?

Du gillar att tävla. Du gillar att tippa. Du gillar roliga sidotävlingar. Du gillar att tjata i gästboken. Du gillar fotboll, företrädesvis engelsk sådan. Du är helt enkelt en gillare.

KONTAKTA OSS

LEAGUE ONE

Match Resultat
Tippers-kan - CarrAgger 11 - 9
Steff79 - Åsman 12 - 10
Tipsmästarn - PostMannen 8 - 10
kocken - Jesse James 11 - 10
Graham Porter - LFC 9 - 12
F50 - Rutger Macke 10 - 12
Heine - Leffemannen 7 - 10
Stenna1954 - roghed 12 - 10
Match Resultat
PostMannen - kocken 6 - 5
roghed - Leffemannen 8 - 8
Åsman - Tipsmästarn 8 - 6
Stenna1954 - Tippers-kan 8 - 8
LFC - F50 8 - 6
Rutger Macke - Heine 7 - 5
Jesse James - Graham Porter 6 - 6
CarrAgger - Steff79 7 - 8
Match Resultat
Tipsmästarn - CarrAgger 8 - 9
Leffemannen - Rutger Macke 9 - 10
Heine - LFC 11 - 8
F50 - Jesse James 8 - 9
kocken - Åsman 9 - 9
Steff79 - Stenna1954 9 - 10
Tippers-kan - roghed 9 - 8
Graham Porter - PostMannen 6 - 9
Match Resultat
PostMannen - F50 3 - 0
Åsman - Graham Porter 6 - 3
CarrAgger - kocken 5 - 6
LFC - Leffemannen 6 - 5
Stenna1954 - Tipsmästarn 4 - 7
Tippers-kan - Steff79 7 - 4
Jesse James - Heine 7 - 5
roghed - Rutger Macke 4 - 1
Match Resultat
kocken - Stenna1954 8 - 10
Rutger Macke - LFC 11 - 10
Leffemannen - Jesse James 9 - 8
Heine - PostMannen 9 - 7
Graham Porter - CarrAgger 6 - 9
Tipsmästarn - Tippers-kan 11 - 9
Steff79 - roghed 10 - 9
F50 - Åsman 10 - 10
Match Resultat
Steff79 - Tipsmästarn 4 - 4
CarrAgger - F50 3 - 5
Åsman - Heine 5 - 3
roghed - LFC 5 - 4
Tippers-kan - kocken 4 - 5
Stenna1954 - Graham Porter 6 - 3
PostMannen - Leffemannen 6 - 5
Jesse James - Rutger Macke 4 - 4
Match Resultat
F50 - Stenna1954 9 - 7
LFC - Jesse James 9 - 10
Rutger Macke - PostMannen 9 - 8
Heine - CarrAgger 12 - 10
Graham Porter - Tippers-kan 7 - 10
kocken - Steff79 9 - 11
Tipsmästarn - roghed 9 - 7
Leffemannen - Åsman 10 - 10
Match Resultat
Tipsmästarn - kocken 8 - 6
Stenna1954 - Heine 10 - 7
Tippers-kan - F50 11 - 7
PostMannen - LFC 9 - 8
Åsman - Rutger Macke 8 - 8
CarrAgger - Leffemannen 11 - 6
roghed - Jesse James 8 - 9
Steff79 - Graham Porter 8 - 5
Match Resultat
Heine - Tippers-kan 5 - 6
Jesse James - PostMannen 7 - 7
LFC - Åsman 7 - 6
Leffemannen - Stenna1954 4 - 7
F50 - Steff79 4 - 7
Graham Porter - Tipsmästarn 6 - 9
kocken - roghed 7 - 7
Rutger Macke - CarrAgger 5 - 7
Match Resultat
Tipsmästarn - F50
kocken - Graham Porter
roghed - PostMannen
CarrAgger - LFC
Steff79 - Heine
Tippers-kan - Leffemannen
Stenna1954 - Rutger Macke
Åsman - Jesse James
Match Resultat
Leffemannen - Steff79
PostMannen - Åsman
Jesse James - CarrAgger
Rutger Macke - Tippers-kan
Heine - Tipsmästarn
F50 - kocken
Graham Porter - roghed
LFC - Stenna1954
Match Resultat
Tippers-kan - LFC
roghed - Åsman
CarrAgger - PostMannen
Graham Porter - F50
Steff79 - Rutger Macke
kocken - Heine
Stenna1954 - Jesse James
Tipsmästarn - Leffemannen
Match Resultat
Rutger Macke - Tipsmästarn
Åsman - CarrAgger
PostMannen - Stenna1954
LFC - Steff79
Leffemannen - kocken
Heine - Graham Porter
F50 - roghed
Jesse James - Tippers-kan
Match Resultat
Tippers-kan - PostMannen
F50 - Heine
roghed - CarrAgger
Graham Porter - Leffemannen
kocken - Rutger Macke
Steff79 - Jesse James
Stenna1954 - Åsman
Tipsmästarn - LFC
Match Resultat
CarrAgger - Stenna1954
Heine - roghed
Leffemannen - F50
Rutger Macke - Graham Porter
LFC - kocken
Jesse James - Tipsmästarn
PostMannen - Steff79
Åsman - Tippers-kan