VARFÖR TIPPELIGAN?

Du gillar att tävla. Du gillar att tippa. Du gillar roliga sidotävlingar. Du gillar att tjata i gästboken. Du gillar fotboll, företrädesvis engelsk sådan. Du är helt enkelt en gillare.

KONTAKTA OSS

PREMIER LEAGUE

Alias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cam Neely x x x x x x x x x x x x x
Heathergem 12 2 1 1 1 1 1 12 1 12 1 12 2
Henke Larsson x x x x x x x x x x x x x
jorgen x x x x x x x x x x x x x
Midway x x x x x x x x x x x x x
Nicke71 1x 2 1x 1 1 1 1 1 1 1x 1x 2 2
Pluto x x x x x x x x x x x x x
Prosten x x x x x x x x x x x x x
Qy x x x x x x x x x x x x x
Spurs 2 2 1 1 1x 1 1 1 1 1x 1x 2 1x
Taljenarn X2 12 1 1 1 1 1 1x 1 1 1x 1 X
Tjompas x x x x x x x x x x x x x
Tote 12 2 12 1 1 1 1x 1 1 X 1 2 1x
Ulfie x x x x x x x x x x x x x
YNWA 1 1 1x 1 1 1 1 1x 1 1x 1 2 X2
Zarres maiden x x x x x x x x x x x x x

CHAMPIONSHIP NORTH

Alias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Arg Fågel 12 2 1 1 1 1 1 12 1 1 12 x2 2
B.W.F.C. x2 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1x x2 2
Bolton VSK 12 2 1 1 1 1x 1 12 1 1 1 x 12
cantona 1 2 1x 1 1 1 1 1 1 1x 1 x2 x2
Espen 2 2 1 1 1 1x 1 1x 1 1x 1 12 2
Fetisov x x x x x x x x x x x x x
Gaisarn x x x x x x x x x x x x x
Gerrard 2 2 1 1 1 1 1 1x 1 1 1x 1x 12
Glenns kandidat x x x x x x x x x x x x x
Preben X2 2 1 1 1 1 1 1X 1 12 1X 1 2
Prytt 1x 2 1 1 1 1 1 1x 12 1 1x 2 2
Raffe x2 2 1 1 1 1x 1 x 1x 1x 1 2 2
snickarn 12 2 1 1 1 1 12 1 1 12 12 2 2
Tigersparven x x x x x x x x x x x x x
Tipskungen x x x x x x x x x x x x x
VictoryT 1 2 1x 12 1 1 12 1 1 1 x2 2 2

CHAMPIONSHIP SOUTH

Alias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Brad x x x x x x x x x x x x x
Brandy 12 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12
Cantona66 x x x x x x x x x x x x x
CassePer x x x x x x x x x x x x x
Drevin x x x x x x x x x x x x x
goranh x x x x x x x x x x x x x
Grimsby Exiles 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12
jobbarmicke x x x x x x x x x x x x x
Jojje x2 2 x2 1 1 1 1 1x 1 1 12 2 2
Ryrre 2 2 1 1 1 12 12 12 1 1 12 2 2
rödblått x x x x x x x x x x x x x
Stewie x x x x x x x x x x x x x
Stolpe ut x x x x x x x x x x x x x
Swederams 2 2 1 1 1 1x 1x x2 1 1 2 1x 2
Zorro1 x x x x x x x x x x x x x
ÖP x x x x x x x x x x x x x

LEAGUE ONE

Alias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CarrAgger x2 2 1 1 1 1 1 1 1 1x 1x 2 x2
Falcao x x x x x x x x x x x x x
Graham Porter x x x x x x x x x x x x x
Heine 2 2 12 1 1 1 1 1x 1 1 2 1x X2
Jesse James x x x x x x x x x x x x x
kocken 2 2 1 1 1 1 1 1x 1x 1 x2 x x2
Leffemannen 12 2 1x 1 1 1 1 12 1 1 1x 2 2
LFC x x x x x x x x x x x x x
PostMannen x x x x x x x x x x x x x
roghed 1 2 1x 1 1 1 1 12 1 1 12 x2 2
Rutger Macke 2 2 1 1 1 1 1x x2 1 1 1x x2 2
Steff79 x x x x x x x x x x x x x
Stenna1954 x x x x x x x x x x x x x
Tippers-kan x x x x x x x x x x x x x
Tipsmästarn x2 2 1x 1 1 1 1 1 1 1 1x 1 x2
Åsman 2 2 1x 1 1 1 1x x2 1 1 1 x2 2

NON LEAGUE

Alias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alvans 12 2 1 1 1 1X 1 1X 1 12 2 2 2
barken x x x x x x x x x x x x x
bitten x x x x x x x x x x x x x
CFC-69 x x x x x x x x x x x x x
driftwood x2 2 1 1 1 1 1x 1x 1 1 1x 2 2
Enbappe 12 2 1X 1 1 1 1 1X 1 1 1 X2 2
Giganten 1x 2 1 1x 1 1 1 X2 1 1 2 2 1x
Giggsy 2 2 1 1x 1 X2 1x X 1x 1 1 1 X
Leroy Sena X2 2 1X 1 1 1 1X 2 1 1 1 X2 2
Livergården x x x x x x x x x x x x x
Macdoc x2 2 1 1 1 1 1x 1x 1 1 2 2 1x
PepeNyman 2 2 1 1X 1 1 12 1 1X 12 1 2 2
Poppe på g x x x x x x x x x x x x x
Prasiro Oniro X2 2 1 1 1 1X X X 1 1 1X 12 2
Schakalen x x x x x x x x x x x x x
SpiderEs X2 2 1 1 1 1X 1 1X 1 1 1 1X 2