VARFÖR TIPPELIGAN?

Du gillar att tävla. Du gillar att tippa. Du gillar roliga sidotävlingar. Du gillar att tjata i gästboken. Du gillar fotboll, företrädesvis engelsk sådan. Du är helt enkelt en gillare.

KONTAKTA OSS

PREMIER LEAGUE

Match Resultat
Pluto - jorgen 11 - 11
Midway - Taljenarn 11 - 9
YNWA - Heathergem 11 - 11
Qy - Zarres maiden 11 - 9
Henke Larsson - Ulfie 11 - 11
Tjompas - Prosten 11 - 9
Nicke71 - Tote 10 - 10
Cam Neely - Spurs 11 - 12
Match Resultat
Heathergem - Qy
Spurs - Tote
Taljenarn - YNWA
Cam Neely - Pluto
Ulfie - Tjompas
Prosten - Nicke71
Zarres maiden - Henke Larsson
jorgen - Midway
Match Resultat
YNWA - jorgen
Tote - Prosten
Nicke71 - Ulfie
Tjompas - Zarres maiden
Qy - Taljenarn
Midway - Cam Neely
Pluto - Spurs
Henke Larsson - Heathergem
Match Resultat
Heathergem - Tjompas
Taljenarn - Henke Larsson
jorgen - Qy
Ulfie - Tote
Cam Neely - YNWA
Pluto - Midway
Zarres maiden - Nicke71
Spurs - Prosten
Match Resultat
Qy - Cam Neely
Prosten - Ulfie
Tote - Zarres maiden
Nicke71 - Heathergem
Henke Larsson - jorgen
YNWA - Pluto
Midway - Spurs
Tjompas - Taljenarn
Match Resultat
Midway - YNWA
jorgen - Tjompas
Taljenarn - Nicke71
Spurs - Ulfie
Pluto - Qy
Cam Neely - Henke Larsson
Heathergem - Tote
Zarres maiden - Prosten
Match Resultat
Tjompas - Cam Neely
Ulfie - Zarres maiden
Prosten - Heathergem
Nicke71 - jorgen
Henke Larsson - Pluto
Qy - Midway
YNWA - Spurs
Tote - Taljenarn
Match Resultat
YNWA - Qy
Cam Neely - Nicke71
Pluto - Tjompas
Heathergem - Ulfie
Taljenarn - Prosten
jorgen - Tote
Spurs - Zarres maiden
Midway - Henke Larsson
Match Resultat
Nicke71 - Pluto
Zarres maiden - Heathergem
Ulfie - Taljenarn
Tote - Cam Neely
Tjompas - Midway
Henke Larsson - YNWA
Qy - Spurs
Prosten - jorgen
Match Resultat
YNWA - Tjompas
Qy - Henke Larsson
Spurs - Heathergem
jorgen - Ulfie
Midway - Nicke71
Pluto - Tote
Cam Neely - Prosten
Taljenarn - Zarres maiden
Match Resultat
Tote - Midway
Heathergem - Taljenarn
Zarres maiden - jorgen
Prosten - Pluto
Nicke71 - YNWA
Tjompas - Qy
Henke Larsson - Spurs
Ulfie - Cam Neely
Match Resultat
Pluto - Ulfie
Spurs - Taljenarn
jorgen - Heathergem
Henke Larsson - Tjompas
Midway - Prosten
Qy - Nicke71
Cam Neely - Zarres maiden
YNWA - Tote
Match Resultat
Prosten - YNWA
Taljenarn - jorgen
Heathergem - Cam Neely
Ulfie - Midway
Tote - Qy
Nicke71 - Henke Larsson
Tjompas - Spurs
Zarres maiden - Pluto
Match Resultat
Pluto - Heathergem
Tjompas - Nicke71
Spurs - jorgen
Henke Larsson - Tote
Qy - Prosten
Midway - Zarres maiden
Cam Neely - Taljenarn
YNWA - Ulfie
Match Resultat
jorgen - Cam Neely
Nicke71 - Spurs
Tote - Tjompas
Prosten - Henke Larsson
Ulfie - Qy
Zarres maiden - YNWA
Heathergem - Midway
Taljenarn - Pluto