VARFÖR TIPPELIGAN?

Du gillar att tävla. Du gillar att tippa. Du gillar roliga sidotävlingar. Du gillar att tjata i gästboken. Du gillar fotboll, företrädesvis engelsk sådan. Du är helt enkelt en gillare.

KONTAKTA OSS

PREMIER LEAGUE

Match Resultat
Prytt - goranh 9 - 9
Zarres maiden - Raffe 8 - 6
Prosten - Pluto 8 - 7
Grimsby Exiles - Qy 8 - 10
snickarn - jobbarmicke 7 - 8
jorgen - Stolpe ut 8 - 8
Glenns kandidat - Tippers-kan 8 - 6
Tote - Heathergem 7 - 9
Match Resultat
Pluto - Grimsby Exiles
Heathergem - Tippers-kan
Raffe - Prosten
Tote - Prytt
jobbarmicke - jorgen
Stolpe ut - Glenns kandidat
Qy - snickarn
goranh - Zarres maiden
Match Resultat
Prosten - goranh
Tippers-kan - Stolpe ut
Glenns kandidat - jobbarmicke
jorgen - Qy
Grimsby Exiles - Raffe
Zarres maiden - Tote
Prytt - Heathergem
snickarn - Pluto
Match Resultat
Pluto - jorgen
Raffe - snickarn
goranh - Grimsby Exiles
jobbarmicke - Tippers-kan
Tote - Prosten
Prytt - Zarres maiden
Qy - Glenns kandidat
Heathergem - Stolpe ut
Match Resultat
Grimsby Exiles - Tote
Stolpe ut - jobbarmicke
Tippers-kan - Qy
Glenns kandidat - Pluto
snickarn - goranh
Prosten - Prytt
Zarres maiden - Heathergem
jorgen - Raffe
Match Resultat
Zarres maiden - Prosten
goranh - jorgen
Raffe - Glenns kandidat
Heathergem - jobbarmicke
Prytt - Grimsby Exiles
Tote - snickarn
Pluto - Tippers-kan
Qy - Stolpe ut
Match Resultat
jorgen - Tote
jobbarmicke - Qy
Stolpe ut - Pluto
Glenns kandidat - goranh
snickarn - Prytt
Grimsby Exiles - Zarres maiden
Prosten - Heathergem
Tippers-kan - Raffe
Match Resultat
Prosten - Grimsby Exiles
Tote - Glenns kandidat
Prytt - jorgen
Pluto - jobbarmicke
Raffe - Stolpe ut
goranh - Tippers-kan
Heathergem - Qy
Zarres maiden - snickarn
Match Resultat
Glenns kandidat - Prytt
Qy - Pluto
jobbarmicke - Raffe
Tippers-kan - Tote
jorgen - Zarres maiden
snickarn - Prosten
Grimsby Exiles - Heathergem
Stolpe ut - goranh
Match Resultat
Prosten - jorgen
Grimsby Exiles - snickarn
Heathergem - Pluto
goranh - jobbarmicke
Zarres maiden - Glenns kandidat
Prytt - Tippers-kan
Tote - Stolpe ut
Raffe - Qy
Match Resultat
Tippers-kan - Zarres maiden
Pluto - Raffe
Qy - goranh
Stolpe ut - Prytt
Glenns kandidat - Prosten
jorgen - Grimsby Exiles
snickarn - Heathergem
jobbarmicke - Tote
Match Resultat
Prytt - jobbarmicke
Heathergem - Raffe
goranh - Pluto
snickarn - jorgen
Zarres maiden - Stolpe ut
Grimsby Exiles - Glenns kandidat
Tote - Qy
Prosten - Tippers-kan
Match Resultat
Stolpe ut - Prosten
Raffe - goranh
Pluto - Tote
jobbarmicke - Zarres maiden
Tippers-kan - Grimsby Exiles
Glenns kandidat - snickarn
jorgen - Heathergem
Qy - Prytt
Match Resultat
Prytt - Pluto
jorgen - Glenns kandidat
Heathergem - goranh
snickarn - Tippers-kan
Grimsby Exiles - Stolpe ut
Zarres maiden - Qy
Tote - Raffe
Prosten - jobbarmicke
Match Resultat
goranh - Tote
Glenns kandidat - Heathergem
Tippers-kan - jorgen
Stolpe ut - snickarn
jobbarmicke - Grimsby Exiles
Qy - Prosten
Pluto - Zarres maiden
Raffe - Prytt