VARFÖR TIPPELIGAN?

Du gillar att tävla. Du gillar att tippa. Du gillar roliga sidotävlingar. Du gillar att tjata i gästboken. Du gillar fotboll, företrädesvis engelsk sådan. Du är helt enkelt en gillare.

KONTAKTA OSS

PREMIER LEAGUE

Match Resultat
goranh - Henke Larsson 7 - 6
snickarn - Tote 7 - 6
Raffe - Prosten 7 - 7
Cam Neely - Pluto 7 - 8
Qy - Zarres maiden 7 - 7
Stolpe ut - jorgen 8 - 7
Grimsby Exiles - Midway 7 - 7
Heathergem - Tjompas 7 - 7
Match Resultat
Prosten - Cam Neely 9 - 9
Tjompas - Midway 10 - 9
Tote - Raffe 8 - 9
Heathergem - goranh 8 - 9
Zarres maiden - Stolpe ut 9 - 8
jorgen - Grimsby Exiles 9 - 9
Pluto - Qy 7 - 4
Henke Larsson - snickarn 8 - 9
Match Resultat
Raffe - Henke Larsson 10 - 10
Midway - jorgen 10 - 10
Grimsby Exiles - Zarres maiden 9 - 8
Stolpe ut - Pluto 9 - 10
Cam Neely - Tote 10 - 11
snickarn - Heathergem 9 - 8
goranh - Tjompas 10 - 9
Qy - Prosten 9 - 9
Match Resultat
Prosten - Stolpe ut 7 - 8
Tote - Qy 7 - 8
Henke Larsson - Cam Neely 8 - 8
Zarres maiden - Midway 9 - 8
Heathergem - Raffe 8 - 6
goranh - snickarn 8 - 9
Pluto - Grimsby Exiles 8 - 7
Tjompas - jorgen 9 - 8
Match Resultat
Cam Neely - Heathergem 9 - 11
jorgen - Zarres maiden 11 - 12
Midway - Pluto 10 - 10
Grimsby Exiles - Prosten 10 - 10
Qy - Henke Larsson 12 - 11
Raffe - goranh 9 - 12
snickarn - Tjompas 11 - 10
Stolpe ut - Tote 9 - 8
Match Resultat
snickarn - Raffe 8 - 8
Henke Larsson - Stolpe ut 8 - 7
Tote - Grimsby Exiles 9 - 9
Tjompas - Zarres maiden 7 - 8
goranh - Cam Neely 8 - 9
Heathergem - Qy 7 - 7
Prosten - Midway 8 - 7
Pluto - jorgen 7 - 9
Match Resultat
Stolpe ut - Heathergem 9 - 9
Zarres maiden - Pluto 6 - 8
jorgen - Prosten 8 - 8
Grimsby Exiles - Henke Larsson 7 - 9
Qy - goranh 8 - 9
Cam Neely - snickarn 10 - 9
Raffe - Tjompas 8 - 9
Midway - Tote 9 - 10
Match Resultat
Raffe - Cam Neely 11 - 12
Heathergem - Grimsby Exiles 12 - 12
goranh - Stolpe ut 11 - 10
Prosten - Zarres maiden 12 - 11
Tote - jorgen 11 - 12
Henke Larsson - Midway 11 - 10
Tjompas - Pluto 11 - 11
snickarn - Qy 12 - 11
Match Resultat
Grimsby Exiles - goranh 10 - 10
Pluto - Prosten 8 - 10
Zarres maiden - Tote 10 - 9
Midway - Heathergem 8 - 9
Stolpe ut - snickarn 10 - 9
Qy - Raffe 9 - 7
Cam Neely - Tjompas 10 - 10
jorgen - Henke Larsson 10 - 8
Match Resultat
Raffe - Stolpe ut 7 - 7
Cam Neely - Qy 6 - 8
Tjompas - Prosten 6 - 8
Henke Larsson - Zarres maiden 5 - 6
snickarn - Grimsby Exiles 6 - 7
goranh - Midway 7 - 6
Heathergem - jorgen 9 - 6
Tote - Pluto 5 - 5
Match Resultat
Midway - snickarn 8 - 10
Prosten - Tote 8 - 9
Pluto - Henke Larsson 9 - 9
jorgen - goranh 10 - 9
Grimsby Exiles - Raffe 10 - 8
Stolpe ut - Cam Neely 10 - 9
Qy - Tjompas 9 - 8
Zarres maiden - Heathergem 10 - 10
Match Resultat
goranh - Zarres maiden 9 - 7
Tjompas - Tote 8 - 10
Henke Larsson - Prosten 7 - 9
Qy - Stolpe ut 9 - 8
snickarn - jorgen 7 - 8
Cam Neely - Grimsby Exiles 8 - 9
Heathergem - Pluto 8 - 9
Raffe - Midway 10 - 4
Match Resultat
jorgen - Raffe 4 - 5
Tote - Henke Larsson 5 - 4
Prosten - Heathergem 6 - 5
Zarres maiden - snickarn 5 - 5
Midway - Cam Neely 4 - 4
Grimsby Exiles - Qy 4 - 6
Stolpe ut - Tjompas 6 - 3
Pluto - goranh 5 - 5
Match Resultat
goranh - Prosten 11 - 10
Stolpe ut - Grimsby Exiles 10 - 10
Tjompas - Henke Larsson 10 - 9
Qy - Midway 11 - 9
Cam Neely - jorgen 11 - 11
snickarn - Pluto 10 - 8
Heathergem - Tote 10 - 9
Raffe - Zarres maiden 8 - 7
Match Resultat
Henke Larsson - Heathergem 8 - 7
Grimsby Exiles - Tjompas 6 - 6
Midway - Stolpe ut 6 - 7
jorgen - Qy 5 - 7
Zarres maiden - Cam Neely 7 - 7
Pluto - Raffe 7 - 9
Prosten - snickarn 8 - 6
Tote - goranh 7 - 8