VARFÖR TIPPELIGAN?

Du gillar att tävla. Du gillar att tippa. Du gillar roliga sidotävlingar. Du gillar att tjata i gästboken. Du gillar fotboll, företrädesvis engelsk sådan. Du är helt enkelt en gillare.

KONTAKTA OSS

PREMIER LEAGUE

Match Resultat
Glenns kandidat - Zarres maiden 8 - 7
Brad - snickarn 6 - 7
jorgen - Fetisov 4 - 6
Qy - Enbappe 6 - 6
Tippers-kan - Grimsby Exiles 5 - 6
YNWA - Heathergem 6 - 7
Raffe - Tote 7 - 9
Henke Larsson - Pluto 5 - 8
Match Resultat
Fetisov - Qy 10 - 9
Pluto - Tote 10 - 11
snickarn - jorgen 5 - 8
Henke Larsson - Glenns kandidat 11 - 10
Grimsby Exiles - YNWA 10 - 8
Heathergem - Raffe 9 - 10
Enbappe - Tippers-kan 9 - 10
Zarres maiden - Brad 10 - 9
Match Resultat
jorgen - Zarres maiden 6 - 6
Tote - Heathergem 5 - 6
Raffe - Grimsby Exiles 6 - 6
YNWA - Enbappe 6 - 6
Qy - snickarn 3 - 6
Brad - Henke Larsson 6 - 6
Glenns kandidat - Pluto 7 - 6
Tippers-kan - Fetisov 6 - 4
Match Resultat
Fetisov - YNWA 9 - 10
snickarn - Tippers-kan 11 - 10
Zarres maiden - Qy 8 - 11
Grimsby Exiles - Tote 10 - 6
Henke Larsson - jorgen 9 - 9
Glenns kandidat - Brad 8 - 10
Enbappe - Raffe 11 - 10
Pluto - Heathergem 10 - 10
Match Resultat
Qy - Henke Larsson 5 - 4
Heathergem - Grimsby Exiles 4 - 5
Tote - Enbappe 8 - 5
Raffe - Fetisov 7 - 7
Tippers-kan - Zarres maiden 4 - 7
jorgen - Glenns kandidat 4 - 5
Brad - Pluto 4 - 7
YNWA - snickarn 5 - 4
Match Resultat
Brad - jorgen 8 - 6
Zarres maiden - YNWA 8 - 6
snickarn - Raffe 7 - 6
Pluto - Grimsby Exiles 6 - 8
Glenns kandidat - Qy 7 - 7
Henke Larsson - Tippers-kan 6 - 8
Fetisov - Tote 8 - 7
Enbappe - Heathergem 8 - 7
Match Resultat
YNWA - Henke Larsson 11 - 12
Grimsby Exiles - Enbappe 12 - 13
Heathergem - Fetisov 11 - 8
Raffe - Zarres maiden 12 - 10
Tippers-kan - Glenns kandidat 11 - 11
Qy - Brad 12 - 11
jorgen - Pluto 11 - 12
Tote - snickarn 9 - 11
Match Resultat
jorgen - Qy 6 - 6
Henke Larsson - Raffe 5 - 6
Glenns kandidat - YNWA 7 - 6
Fetisov - Grimsby Exiles 8 - 5
snickarn - Heathergem 6 - 5
Zarres maiden - Tote 6 - 7
Pluto - Enbappe 5 - 5
Brad - Tippers-kan 2 - 5
Match Resultat
Raffe - Glenns kandidat 8 - 5
Enbappe - Fetisov 8 - 5
Grimsby Exiles - snickarn 6 - 7
Tote - Henke Larsson 6 - 7
YNWA - Brad 6 - 6
Tippers-kan - jorgen 6 - 5
Qy - Pluto 3 - 6
Heathergem - Zarres maiden 7 - 8
Match Resultat
jorgen - YNWA 3 - 4
Qy - Tippers-kan 5 - 4
Pluto - Fetisov 6 - 5
Zarres maiden - Grimsby Exiles 5 - 4
Brad - Raffe 5 - 4
Glenns kandidat - Tote 5 - 7
Henke Larsson - Heathergem 6 - 5
snickarn - Enbappe 6 - 6
Match Resultat
Tote - Brad 8 - 9
Fetisov - snickarn 7 - 7
Enbappe - Zarres maiden 9 - 9
Heathergem - Glenns kandidat 8 - 8
Raffe - jorgen 9 - 9
YNWA - Qy 8 - 8
Tippers-kan - Pluto 7 - 8
Grimsby Exiles - Henke Larsson 7 - 8
Match Resultat
Glenns kandidat - Grimsby Exiles
Pluto - snickarn
Zarres maiden - Fetisov
Tippers-kan - YNWA
Brad - Heathergem
Qy - Raffe
Henke Larsson - Enbappe
jorgen - Tote
Match Resultat
Heathergem - jorgen
snickarn - Zarres maiden
Fetisov - Henke Larsson
Grimsby Exiles - Brad
Tote - Qy
Raffe - Tippers-kan
YNWA - Pluto
Enbappe - Glenns kandidat
Match Resultat
Glenns kandidat - Fetisov
YNWA - Raffe
Pluto - Zarres maiden
Tippers-kan - Tote
Qy - Heathergem
Brad - Enbappe
Henke Larsson - snickarn
jorgen - Grimsby Exiles
Match Resultat
Zarres maiden - Henke Larsson
Raffe - Pluto
Tote - YNWA
Heathergem - Tippers-kan
Grimsby Exiles - Qy
Enbappe - jorgen
Fetisov - Brad
snickarn - Glenns kandidat